HEM / Maskiner

Sök batteri hos Global
Hitta mer info hos våra partners

Vi säljer, köper, hyr ut maskiner samt utför service & reparationer

Vi säljer, köper och hyr ut maskiner och tjänster, utför service och reparationer på maskiner och dess kringutrustning.

- Reparation av komprimatorer av olika fabrikat, antingen på vår verkstad eller ute hos kunden/användaren.

Verkstad och rullande serviceenheter

Vi utför, på vår verkstad i Linköping eller från någon av våra rullande serviceenheter, bland annat följande:

Service, reparationer och underhåll av...

 • Hjullastare av på marknaden förekommande fabrikat.
 • Produktionsmaskiner och utrustning för bl a Trä- , Metall industrin.
 • Avfallskomprimatorer (mekanik, hydraulik, elektronik).
 • Sprickindikering av svetsfogar och stålmaterial.
 • Avhjälpande underhåll (AU), såsom akuta reparationer och åtgärder vid driftstörningar.
 • Förebyggande underhåll (FU), såsom fortlöpande service enligt på förhand uppgjort service-avtal.
 • Brandskyddskontroll enligt SBF 127, för truckar-, anläggnings-, industri-, och underhållsmaskiner

Brand & Säkerhetskontroll

 • Besiktning av maskiner ska årligen utföras av verkstadspersonal som genomgått utbildning avseende SBF-127.

Vid eventuell brandskada ska ett brandskyddsprotokoll, som inte är äldre än 14 månader, kunna uppvisas för försäkringsbolaget.

Vi är certifierade att utföra Brandskyddskontroll enligt SBF 127, för truckar-, anläggnings-, industri-, och underhållsmaskiner

Pneumatik

 • Vi utför reparationer, installationer mm på Pneumatiska anläggningar och system.
 • Vi har en bred kompetens inom pneumatik och automation.

Vi tillhandahåller komponenter för pneumatik...

 • Cylindrar av olika slag och storlekar.
 • Ventiler, av allehanda slag, manuella, elektriska, luftsyrda, pilotstyrda mm.
 • Filter, regulatorer, dimoljesmörjning, ljuddämpare
 • Slangar, kopplingar & anslutningar.
 • Vaccumprodukter.
 • Flödeskontrollprodukter.
 • Sensorer och Switchar.
 • Produkter för Statisk kontroll.
 • Produkter för Rena rum.
 • ATEK-produkter.
Driftteknik AB

Adress: Låsblecksgatan 18, 589 41 LINKÖPING  |  Telefon: 013-16 00 60
Service & försäljning: 0705-16 00 60

Webbmaster och kontakt e-post: info@driftek.se

© Driftteknik AB  |  Om cookies  |  Sitemap |  Powered by SiteSmart